• 25ge0_kursydlaseniorow60plus.htm
 • baner-www-2
 • www-twoja-szkola
 • zapisy
 • 25ge0_kursydlaseniorow60plus.htm
 • baner-www-2
 • www-angielski-dla-dzieci
 • baner-www-2
 • www-dorosli
 • www-1
 • baner-www-2
 • 25ge0_kursydlaseniorow60plus.htm
 • www5
 • baner-www-2
 • baner-www-8

Tłumaczenia ustne

Biuro EFFEKT zapewnia możliwość wykonania tłumaczenia zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych. Zatrudnieni w naszym biurze profesjonaliści posiadają certyfikaty poświadczające ich kwalifikacje. W naszym zespole dużą część stanowią tłumacze przysięgli.  Naszym celem jest pomoc we wzajemny zrozumieniu się osób, które nie posiadają umiejętności w zakresie tego samego języka.

Tłumaczenia ustne dokonywane przez nasze biuro to najczęściej tzw. konsekutywne, które polegają na naprzemiennych wypowiedziach prelegenta oraz tłumacza. Nazywane są również następczym ponieważ jedna osoba wypowiada się po zakończeniu wypowiedzi drugiej.

Taka formuła konsekutywna wykorzystywana jest najczęściej podczas różnego rodzaju spotkań, negocjacji, a także na konferencjach międzynarodowych, spotkaniach o charakterze biznesowym, w urzędach i notariatach.

Korzystając z naszych usług wybrany lektor w trakcie przemówienia lub wypowiedzi, znajduje się w pobliżu prelegenta, słucha i czasami sporządza notatki. Następnie, gdy prelegent skończy mówić, albo zrobi przerwę lektor zaczyna tłumaczyć, wygłoszony tekst.

Formuła konsekutywna nie ogranicza czasowo prelegenta, może mówić on bez przerwy, nawet kilka minut. Następnie zadaniem lektora jest nie tyle dokładne odtworzenie każdego słowa, a głównych myśli, które były w tym przekazie najważniejsze.

Tłumaczenia konsekutywne wymagają od lektora sporządzania notatek w specjalnym systemie, w którym symbole oznaczają konkretne słowa. W ten sposób może on zanotować wszystko o czym powiedział prelegent.

Należy jednak pamiętać, że wypowiedź lektora musi być dużo krótsza niż ta wygłoszona w oryginalnym języku, można powiedzieć, że lektor jedynie interpretuje oryginalną wypowiedź.

Warto jednak wiedzieć, że tłumaczenia ustne mogą odbywać się również symultanicznie. W tym przypadku lektor i prelegent nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu.

Lektor otrzymuje słuchawki, za pomocą, których docierają do niego wypowiedzi prelegenta, w ten sposób słysząc je, wypowiada je w rodzimym języku do mikrofonu. Widownia również posiada słuchawki przez które słyszy wypowiedzi lektora.

Nasze biuro najczęściej korzysta jednak z formuły konsekutywnej. Na jej wybór mają wpływ okoliczności w jakich odbywa się wypowiedź, a także ilość odbiorców. Jednak ta formuła jest też bardzo wygodna ponieważ odbiorcy słyszą już krótką i zwięzłą interpretacje co znacznie przyspiesza komunikacje.

Nasz zespół CJO EFFEKT posiada ogromne doświadczenie, w powszechnie znanych językach. Są to między innymi tłumacze angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ale także norweskiego. Nasze biuro prowadzimy w Szczecinie, gdzie odbywają się również kursy i zajęcia językowe.