• baner-www-2
 • www-twoja-szkola
 • x1luo_dofinansowane_kursy_jezykowe.htm
 • zapisy
 • baner-www-2
 • www-angielski-dla-dzieci
 • baner-www-2
 • www-dorosli
 • baner-www-2
 • www-1
 • baner-www-2
 • www5
 • baner-www-2
 • baner-www-8

Metoda Bezpośrednia

język niemiecki dla młodzieży i dorosłych

Metoda bezpośrednia jest to metoda uczenia mówienia po niemiecku.
Metoda ta polega na zadawaniu pytań i odpowiadaniu na nie w języku niemieckim, dzięki czemu najszybciej nabywana jest najtrudniejsza umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. Słuchacze poznają język niemiecki w taki sam sposób, w jaki nauczyli się mowy ojczystej, dzięki czemu wyrabiają w sobie nawyk myślenie od razu w języku niemieckim. Następnie wprowadzane są stopniowo kolejne kompetencje językowe takie jak pisanie i czytanie, a trudna często gramatyka języka niemieckiego przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób.

Ważnym elementem Metody Bezpośredniej jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału, aż zostanie on opanowany co najmniej w 70%. Ta najskuteczniejsza metoda nauczania języka niemieckiego składa się z 8 poziomów zaawansowania dlatego też słuchacze którzy uczyli się wcześniej języka niemieckiego są kwalifikowani do odpowiednich grup na podstawie testu pozwalającego ocenić stopień ich zaawansowania.

Metoda Bezpośrednia już od pierwszych zajęć pozwala słuchaczom kursu zaobserwować widoczne efekty nauki, możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim co wzmacnia motywację każdej osoby uczącej się języka obcego.

ZALETY METODY BEZPOŚREDNIEJ

 • Metoda Bezpośrednia uczy w czterokrotnie krótszym czasie niż jest to możliwe przy innych metodach,
 • Metoda Bezpośrednia zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego: wysłuchanie, powtórzenie,  odczytanie, zapisanie,
 •  podczas nauki Metodą Bezpośrednią wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się dzięki czemu słuchacz zaczyna myśleć bezpośrednio po niemiecku,
 • Metodzie Bezpośrednia pozwala opanować największą trudność w nauce języka obcego jaką jest mówienie. Poprzez system pytań i odpowiedzi w języku niemieckim, już od pierwszych zajęć, słuchacze pokonują barierę językową.
 • Aktywny styl prowadzonych zajęć.
 • Dwukrotnie zadawane pytania w szybkim tempie.
 • Wymaganie szybkich, instynktownych odpowiedzi.
 • Nacisk na mówienie i rozumienie ze słuchu (90% lekcji).
 • Nacisk na poprawną wymowę od początku nauki.
 • Wyeliminowanie skłonności do tłumaczenia na język polski (myślimy po niemiecku!).