Kursy języka angielskiego dla dzieci

GRUPY STANDARD

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zajęć grupowych liczących od 5 do 7 uczestników. Szkolenie prowadzone jest w okresie od września do zakończenia roku szkolnego w czerwcu z podziałem na dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 50 min. każde spotkanie lub raz w tygodniu 2 x 50 min. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 15:30, 16:30, 17:30.

Dzieci kwalifikowane są do grup na podstawie testu sprawdzającego bieżący poziom językowy oraz wiek kandydata.

W ramach kursu realizowany jest program w oparciu o metodę TALKING KIDS. Uczestnicy głównie rozwijają umiejętność mówienia. Zajęcia wzbogacane są również o materiał z zakresu programu języka angielskiego szkoły podstawowej. Szkolenie językowe w ramach Grupy Standard zapewnia wysoką jakość kursu z zachowaniem bardzo korzystnych warunków cenowych.

GRUPY KOMFORT

Szkolenie prowadzone w formie Grupy Komfort zapewnia liczebność grupy od 3 do 4 osób. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w wymiarze 50 min. każde spotkanie lub w bloku zajęć raz w tygodniu 2 x 50 min. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie: 15:30, 16:30, 17:30.

Dzieci uczestniczą w kursie prowadzonym metodą TALKING KIDS. Mała liczba uczestników szkolenia zapewnia bardzo wysoką indywidualizację nauczania z możliwością położenia szczególnego nacisku na wymowę oraz akcent w języku angielski. Lektor ma możliwość wnikliwej obserwacji postępów dzieci w nauce języka obcego oraz systematycznego korygowania błędów u uczestników kursu. Każde dziecko ma czas na indywidualną wypowiedź oraz budowanie pytań w języku angielskim, co bardzo wpływa na efekty nauki. Wysoka jakość usługi za bardzo rozsądną cenę.

GRUPY WEEKENDOWE

CJO EFFEKT prowadzi również kursy językowe dla dzieci w formie zajęć weekendowych. Taka forma szkolenia jest doskonałym rozwiązaniem dla dzieci, które mają napięty harmonogram zajęć w ciągu tygodnia. Szkolenia raz w tygodniu odbywa się w bloku zajęć 2 x 50 min., może prowadzone być zarówno w grupie standard jak i komfort.

Dużym atutem popołudniowych zajęć w piątek lub porannych zajęć w sobotę jest brak obciążenia zadaniami domowymi wynikającymi z planu lekcji. Dzieci na zajęciach są odprężone ze względu na trwający weekend. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursu w takiej formie pokazuję wysoką skuteczność tych kursów. Dzieci chętnie biorą udział we wszystkich formach aktywności językowej z zachowaniem bardzo dobrych efektów.

Oferujemy również możliwość równoległego uczestniczenia w szkoleniu dzieci oraz ich rodziców.

CJO EFFEKT umożliwia rodzicom skorzystanie z oferty zajęć weekendowych skierowanych do osób dorosłych.  Harmonogram zajęć pozwala na jednocześnie uczestnictwo w kursach dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie: 8:30, 9:30, 10:30.

ZAJĘCIA W PARZE

Bardzo popularną formą szkolenia językowego dla dzieci są zajęcia w parze. Taka forma nauki zapewnia wyjątkowy komfort dla osób uczących się, gdyż pozwala na maksymalną indywidualizację kursu z jednoczesnym zachowaniem możliwości prowadzenia konwersacji z rówieśnikiem. Zajęcia w parze dają szansę na systematyczne konfrontowanie postępów dzieci oraz wykorzystanie ich naturalnej potrzeby kontaktu z drugim dzieckiem w celu uzyskania jak najlepszych efektów w nauce języka angielskiego. Dużym atutem takiej formy kursu jest duża elastyczność co do terminów spotkań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę TALKING KIDS  oraz wzbogacane o materiały dodatkowe zgodnie z zapotrzebowaniem grupy. Szkolenie w parze może odbywać się w wymiarze jednej lub dwóch jednostek w tygodniu, zarówno w tygodniu jak i w weekend.

Popularnym rozwiązaniem jest udział w zajęciach w godzinach porannych przed rozpoczęciem przez dzieci zajęć szkolnych.

CJO EFFEKT zapewnia również dojazd lektora do Państwa miejsca zamieszkania.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Kurs języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych zapewnia uczestnikowi szkolenie dopasowane do jego predyspozycji, możliwości oraz potrzeb. 100% uwagi lektora skierowane jest na jedno dziecko co gwarantuje wysoką skuteczność kursu oraz pełną kontrolę nad postępami dziecka.

Taka forma szkolenia gwarantuje indywidualny program kursu zbudowany specjalnie dla każdego dziecka. Zapewniamy również wysoką elastyczność z ustalaniu harmonogramu spotkań. Szkolenie może odbywać się w godzinach porannych przed rozpoczęciem przez dziecko zajęć w szkole jak również popołudniu lub w weekendy.

CJO EFFEKT zapewnia również dojazd lektora do Państwa miejsca zamieszkania.