Kursy języka hiszpańskiego dla dzieci

Kursy języka hiszpańskiego dla dzieci prowadzone są w małych grupach do 4 osób. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela języka hiszpańskiego w oparciu o podręcznik … . Dodatkowo zajęcia urozmaicane są materiałami, które lektor przygotowuje z myślą o konkretnej grupie dzieci, biorą pod uwagę potrzeby pojawiające się w trakcie trwania kursu.  Młodzi słuchacze uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie, gdyż program kursu dostosowany jest do wieku rozwojowego oraz indywidualnych możliwości uczestników.

Istnieje możliwość organizacji zajęć w parze z wykorzystaniem naturalnych przyjacielskich relacji między dziećmi. Nauka języka hiszpańskiego staje się wówczas atrakcyjną dla dzieci formą spędzenia wolnego czasu z jednoczesnym efektywnym nauczaniem języka obcego.

Kolejną często organizowaną formą zajęć z języka hiszpańskiego dla dzieci są lekcje indywidualne. Czas trwania jednej jednostki zajęć to 50 min. Istnieje możliwość zaplanowania kursu w CJO EFFEKT lub Państwa domu, w godzinach od 8.00 do 18.00 w uwzględnieniem planu lekcyjnego dziecka.