Kursy języka niemieckiego dla dzieci

Kurs gwarantuje bardzo dobre efekty, gdyż najtrudniejsza umiejętność jaką jest mówienie realizowana jest w najszerszym zakresie. Duży wpływ na dobre rezultaty nauki ma mała  liczba osób w grupie.


Kursy językowe z języka niemieckiego dla dzieci prowadzone są w małych grupach od 3 do 4 osób, lub od 5 do 7 osób. Dzieci uczą się mówienia poprzez zadawanie pytań i odpowiadanie na nie, jak również budowanie własnych wypowiedzi.


Szkolenie oparte jest o Metodę Bezpośrednią łączoną z zadaniami z zakresu wymagań programu szkolnego z języka niemieckiego dostosowanego do konkretnej grupy wiekowej.

GRUPY WEEKENDOWE

Dzieci mają możliwość nauki języka niemieckiego w piątki po południu lub soboty rano. Takie terminy zajęć są bardzo dogodne szczególnie dla dzieci „zajętych’ w tygodniu.


Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w wymiarze 2 lekcji pięćdziesięciominutowych z 10 minutową przerwą. Dzieci bardzo dobrze funkcjonują na zajęciach weekendowych, gdyż są bardziej wypoczęte i nie obciążone bieżącymi zadaniami domowymi.


Bardzo często motywującym czynnikiem są rodzice, którzy równolegle biorą udział w kursach językowych na terenie CJO EFFEKT. Dorosłym uczestnikom kursów proponujemy zajęcia grupowe lub indywidualne z języka angielskiego lub niemieckiego w godzinach zgodnych z harmonogramem zajęć dzieci.

ZAJĘCIA W PARZE

Zajęcia w grupach dwuosobowych z języka niemieckiego dedykowane są rodzeństwom oraz koleżankom i kolegom na zbliżonym poziomie językowym, chcącym razem poszerzać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju zajęcia bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku dzieci uczęszczających do jednej klasy, zarówno ze względu na dyspozycyjność jaki i podobne potrzeby językowe. Dodatkowym atutem takich zajęć jest możliwość dostosowania zarówno planu kursu jak i terminu zajęć stricte do potrzeb kursantów.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Indywidualny kurs języka niemieckiego skierowany jest szczególnie do dzieci, które dysponują małą ilością wolnego czasu lub dla dzieci oczekujących realizowania indywidulanych programów nauczania. Taka forma kuru umożliwia przygotowywanie dziecka do konkursów językowych, olimpiad, certyfikatów, a także pozwala na bieżące wyrównywanie braków szkolnych i  śledzenie codziennych postępów dziecka.


Zajęcia indywidualne pozwalają na elastyczne ustalanie harmonogramu zajęć językowych zgodnie z planem lekcji dziecka. W przypadku wyjazdów, choroby lub innych nieoczekiwanych przyczyn istnieje możliwość zmiany terminów zajęć.


Indywidualne zajęcia z języka niemieckiego mogą odbywać się w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych od poniedziałku do soboty.


Częstotliwość zajęć ustalana jest z rodzicem dziecka w trakcie spotkanie diagnozującego.


CJO EFFEKT zapewnia również dojazd lektora do Państwa miejsca zamieszkania.