• baner-www-2
 • www-twoja-szkola
 • x1luo_dofinansowane_kursy_jezykowe.htm
 • zapisy
 • baner-www-2
 • www-angielski-dla-dzieci
 • baner-www-2
 • www-dorosli
 • baner-www-2
 • www-1
 • baner-www-2
 • www5
 • baner-www-2
 • baner-www-8

TALKING KIDS - angielski dla dzieci

język angielski dla dzieci

Jest nowoczesną i wyjątkowo skuteczną metodą nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z młodszych klas podstawowych. Opiera się ona na założeniach metod bezpośrednich (np. Metoda Callana) zyskujących dużą popularność w nauczaniu języka angielskiego dzieci i dorosłych.

TO DZIECINNIE PROSTE

Na kursach stosujących metodę TALKING KIDS  dzieci uczą się całościowo struktur językowych,  a nie pojedynczych słówek, czy zagadnień gramatycznych,  ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób.
     System powtarzania wprowadzonego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie. Jednocześnie przebieg zajęć jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych. Nauka na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.

OPIS METODY

Metoda TALKING KIDS opracowana została przez zespół polskich i angielskich doświadczonych nauczycieli przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się nauczaniem dzieci.

Wykorzystane zostały najbardziej efektywne techniki nauczania dorosłych i dzieci. Słownictwo i materiał gramatyczny dobrany i ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate.

Dzieci ucząc się metodą Talking Kids wykorzystują naturalną umiejętność przyswajania języka, uczą się języka angielskiego w podobny sposób do tego w jaki nauczyły się języka polskiego. Pierwszy etap nauki polega na uczeniu ze słuchu. Nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach, jeśli się tylko da poprzez kontekst ich użycia, przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów lektora. Bezpośrednio potem materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Ważne jest, że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji. Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa. Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach. Gdy jednak nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym. U starszych dzieci dodatkowo wprowadzane są ćwiczenia czytania i pisania. Przerobiony ustnie materiał jest po pewnym czasie czytany przez dzieci, a jeszcze później pisownia ćwiczona jest przez krótkie dyktanda.

System powtarzania materiału sprawia, że dzieci rzeczywiście opanowują to czego uczymy je na lekcjach. Ważną część każdych zajęć stanowi powtarzanie wcześniej wprowadzonego materiału. Regularne powtarzanie materiału pozwala na jego zapamiętanie, dlatego też każde zajęcia zaczynają się powtórką materiału z kilku poprzednich lekcji. Dodatkowo przed każdym testem kończącym książkę dzieci powtarzają część materiału zawartą w danej części kursu. Dzięki systematycznemu powtarzaniu młodzi słuchacze w naturalny sposób rozwijają swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim.