• 25ge0_kursydlaseniorow60plus.htm
 • baner-www-2
 • www-twoja-szkola
 • zapisy
 • 25ge0_kursydlaseniorow60plus.htm
 • baner-www-2
 • www-angielski-dla-dzieci
 • baner-www-2
 • www-dorosli
 • www-1
 • baner-www-2
 • 25ge0_kursydlaseniorow60plus.htm
 • www5
 • baner-www-2
 • baner-www-8

Tłumaczenia przysięgłe

Biuro EFFEKT zajmuje się dokonywaniem uwierzytelnień dokumentów z wielu języków europejskich i nie tylko.

 • Zgodnie z uregulowaniem prawnym Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości jedna strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego stanowi 1125 znaków tekstu ze spacjami,
 • Ta forma usługi może być zrealizowana jedynie przez zaprzysiężonego przez sąd specjalistę,
 • Uwierzytelniony dokument posiada okrągłą pieczęć oraz podpis specjalisty na każdej stronie,
 • Przełożenia dokonać można na podstawie oryginalnego dokumentu przedstawionego w sekretariacie CJO EFFEKT oraz na podstawie skanu, zdjęcia lub kopii przesłanej w formie elektronicznej,
 • Tylko przedstawienie oryginalnego dokumentu umożliwia uzyskanie zapisu tłumacza o dokonaniu uwierzytelnienia na podstawie oryginału,
 • Specjalista zapewnia, że wykonał swoją pracę na podstawie przedstawionego do wglądu dokumentu,
 • CJO EFFEKT zapewnia możliwość przesłania uwierzytelnionego dokumentu na wskazany przez klienta adres korespondencyjny,
 • Tłumaczenia przysięgłe dotyczą najczęściej takich dokumentów jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty samochodowe, świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy zaświadczenia o niekaralności, o dochodach, o zameldowaniu, upoważnienia, akty notarialne, pisma sądowe, wyciągi bankowe,
 • Standardowe dokumenty realizowane są najczęściej w ciągu jednego dnia roboczego.